Bomen en wij samen tegen CO2 - illustratie uit het artikel van Leontien Aarnoudse op OneWorld.
0 comments

Iedere cel in ons lichaam heeft zuurstof nodig. Die zuurstof halen we iedere dag de gehele dag uit de lucht die we inademen. Weet je nog van je biologieles hoe die zuurstof in de lucht komt? Ja, via bomen en planten; zij maken zuurstof voor ons. Weet je ook nog waaruit? Uit CO2, inderdaad. 
Kunnen bomen ons dan niet helpen de hoeveelheid
CO2 in de lucht te verminderen? Ja, natuurlijk!

Op het Platform voor Energietransitie Powerswitch van OneWorld staat het artikel Internationale wetenschappers: bos is beste technologie om klimaat te beheersen. Bomen als natuurlijke remedie tegen de opwarming van de aarde’ van Leontien Aarnoudse. Het artikel is een pleidooi voor meer bomen en voor meer respect voor bomen. Want wereldwijd ligt de nadruk natuurlijk geheel terecht op het beperken van de CO2-uitstoot, maar we lijken te vergeten dat het ook mogelijk is CO2 weer uit de lucht te halen. Bomen zijn daar erg goed in. Zij nemen CO2 op en geven O2 vrij; de koolstof gebruiken ze zelf. Dat betekent natuurlijk niet dat die koolstof voor altijd verdwenen is: gaat hout in de kachel of verteert het, dan komt de koolstof weer vrij. Dat is een probleem als het op grote schaal gebeurt, zoals bij bosbranden of bij grootschalige kap. Duurzaam bosbeheer houdt dus bossen én de mens vitaal. 

Het artikel van Leontien lees je op de website van OneWorld.
Zie ook het artikel 'The earth has lungs. Watch them breathe' van National Geographic en sta er maar eens bij stil dat bomen en wij onze adem delen.